+4748053026 

KR Automasjon AS

Drømmen og ideen om et automasjons selskap i Vesterålen har vi båret på lenge og
i Januar 2022 dukket det opp private investorer som hadde troen på oss.
Drømmen er nå virkelig og ideene skal bli til innovative, bærekraftige og teknisk gode løsninger for bedrifter i hele Norge.